Privacy statement

Voor Aruba Villa is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Aruba Villa verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website, tenzij u ervoor kiest deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door het invullen van de formulieren op de website of bij aanmelding voor het ontvangen van één van de Aruba Villa nieuwsbrieven.

De informatie die u op de website achterlaat gebruikt Aruba Villa om persoonlijke profielen te creëren teneinde u op een adequate wijze te kunnen informeren over de aandachtgebieden en de activiteiten van Aruba Villa.

Aruba Villa respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en nieuwsbrieven en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Aruba Villa verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Aruba Villa draagt er zorg voor de noodzakelijke toestemming te verkrijgen, voordat wij u e-mails toezenden met informatie van Aruba Villa. Uiteraard kunt u ons altijd verzoeken om te stoppen met de verzending van informatieve e-mails.